Privacy

Bescherming van persoonsgegevens en privacy


Persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese Verordening betreffende de GDPR (van kracht op 25 mei 2018).


Privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer: concreet


1. Van wie verwerkt Natuurgewijs de persoonsgegevens?

Natuurgewijs verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft, wil krijgen, of heeft gehad. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens van mensen die contact opnemen of hebben genomen met Natuurgewijs via de website, e-mail, social media of telefoon.


2. Welke persoonsgegevens verwerkt Natuurgewijs?

Bij gebruik van mijn diensten ontvang ik, Natuurgewijs, informatie van jou en over jou. Denk daarbij o.a. gegevens als je voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer. Deze gegevens ontvang ik als je je aanmeldt via mijn website, per e-mail of telefoon.

Bij gebruik van mijn diensten gaat het ook om gegevens betreffende je persoonlijke omstandigheden (klachten, problemen, werk- en/of privéomstandigheden) en je hulpvraag. Meestal worden deze gegevens uitgewisseld in direct (telefonisch) contact en soms per mail. Ik houd een dossier bij van deze gegevens. Dat is nodig om mijn diensten volledig op jou af te stemmen om jou te kunnen helpen. Al deze gegevens (digitaal en/of op papier) zijn alleen toegankelijk en inzichtelijk voor mij.


3. Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Wat verzamel ik, wat gebruik ik en voor welk doel?

3.1. Je e-mailadres of telefoonnummer gebruik ik om contact met je te onderhouden of informatie te verstrekken.

3.2. Versturen van nieuwsbrieven, Verfrissende bries, met relevante informatie. Als je je hiervoor hebt aangemeld en je naam en e-mailadres hebt gegeven, dan ontvang je enkele keren per jaar een e-mailnieuwsbrief "Verfrissende bries", verzonden via Mailchimp. Als je deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kun je je eenvoudig afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief.

3.3. Aanbieden van diensten. Via het contactformulier op mijn website kun je je aanmelden om gebruik te maken van mijn diensten. Je vult dan je naam, mailadres en telefoonnummer in. Daarna verloopt contact via mail marleenvanpuyvelde@natuurgewijs.be of telefoon.

3.4. Andere, meer persoonlijke gegevens (zoals gegevens over fysieke en mentale gezondheid, welbevinden, werk- en/of privéomstandigheden en persoonlijke ontwikkeling) worden gebruikt voor de totstandkoming en uitvoering van een met jouw gesloten overeenkomst. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat noodzakelijk is voor de dienstverlening.

3.5. Klantervaring op mijn website. Ik plaats nooit zomaar klantgegevens op mijn website. Alleen na overleg en met jouw toestemming, kan ik een bijvoorbeeld jouw klantervaring op mijn website zetten of verwerken in een blog.

3.6. Overig. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jouw gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden gegeven om te verwerken.


4 .Inzage, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens

Als je wilt, kun je altijd inzage krijgen in je persoonlijke gegevens en je mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen. Als je een aanpassing wilt, stuur dan een mail naar marleenvanpuyvelde@natuurgewijs.be


5. Duur gegevens bewaren

Het bewaren van jouw persoonsgegevens gebeurt zolang als nodig voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.


6. Derden

Alle persoonsgegevens (digitaal en/of op papier) zijn alleen toegankelijk en inzichtelijk voor mij, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo worden de facturatiegegevens gebruikt door de penningmeester van Natuurpunt Oude Spoorweg. De penningmeester heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de noodzakelijke verstrekte persoonsgegevens aan Natuurgewijs.

In geen geval verkoop ik je gegevens (naam, (e-mail) adres, of factuuradres) aan derden, zoals andere bedrijven.


7. Beveiliging van persoonsgegevens                                                                                   

Natuurgewijs neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is en zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.


Laatst gewijzigd 25-05-2018