Verfrissende bries 12

©2018 Natuurgewijs.be

alle rechten voorbehouden

 

Verfrissende bries 12

 

Wandelen in de natuur verbetert de kwaliteit van je denken

Dat wandelen in de natuur je meteen rust en ontspanning bezorgt, wordt reeds door menige publicatie aangetoond. Ik was echter blij verrast met het artikel dat mijn zus mij recent doorstuurde over een studie van Ruth Ann Atchley en David L. Strayer. Daarin wordt aangetoond dat creatieve probleemoplossing drastisch kan worden verbeterd wanneer je jezelf verbindt met de natuur.

 

Deelnemers aan deze studie vertrokken voor 4 dagen de natuur in, waarbij geen enkele vorm van technologie gebruikt mocht worden. Ze werden gevraagd om taken uit te voeren waarvoor vindingrijkheid en oplossingsgericht denken nodig waren. Na deze vier dagen concludeerden de onderzoekers dat probleemoplossing bij de uit te voeren taken bij degenen die deelnamen aan deze tech-vrije excursie met 50% verbeterde.

 

Wandelen in de natuur vermindert dus niet alleen de mentale vermoeidheid maar vergroot ook het creatieve denken.

Daarnaast biedt de natuur ontelbare mogelijkheden om te werken met metaforen en symbolieken. Deze brengen steeds krachtige doorbraken in het bewustzijnsproces.

 

Zo had ik vandaag een overspannen klant die in zijn zoektocht naar meer vitaliteit een vlinder opmerkte als krachtig symbool van transformatie naar meer lichtheid en kleur in zijn leven.

Een symbool biedt de mogelijkheid het probleem even uit je hoofd te plaatsen, waardoor je er letterlijk van op een afstand naar kan kijken. Dit brengt de klant dichter bij zijn gevoel en leidt steevast tot heldere inzichten.

 

Een mooi voorbeeld van heldere inzichten in de natuur lezen we ook in het verhaal van Philip De Keyser.

 

Philip heeft een bijzonder turbulent leven achter de rug met veel tegenslagen en pijnlijke ervaringen. Als bewoner van het verzorgingstehuis naast ons natuurgebied wou hij graag een tentoonstelling organiseren voor Natuurfotografie. Hij wilde graag mensen bij mekaar brengen die van de natuur houden. Uiteindelijk werd het een clubje van zes fotografen.

Op de vernissage van de fototentoonstelling kon hij, in een vraaggesprek met mij, aan de aanwezigen uitleggen hoe de natuur hem heeft geholpen.

Wat betekent de natuur voor jou Philip?

 

De natuur geeft mij kracht, brengt rust in mijn leven in moeilijke momenten en ook antwoorden op mijn problemen.

 

Welke antwoorden werden je bv. duidelijk?

 

Ik had vragen over het kiezen van het wonen in de PVT of Beschut Wonen. Ik kon maar niet tot een besluit komen tot ik de natuur introk voor een wandeling en het antwoord direct kwam: in de PVT blijven wonen!

Welke ervaring is je bij deze natuurfotografie het meest bijgebleven? Wat deed het met jou?

Ik ervaarde dat ik nog verborgen talenten heb, het deed mij terug in mijzelf geloven!

 

Welk natuurbeeld is je het meest bijgebleven en wat betekende dat voor jou?

 

Ik had juist een sterke lens gekocht en ging die uitproberen. Plots zag ik een mooie uil zitten in de boom en kon die direct trekken: het was als een droom die uitkwam!