Verfrissende bries 2

©2018 Natuurgewijs.be

alle rechten voorbehouden

 

Verfrissende bries 2:

Wees jezelf, voel je verbonden met de anderen en je zal bevlogenheid ervaren in je team.

De kracht van een waterval is tenslotte niets anders dan een groot aantal waterdruppels die samenwerken."

Anoniem

Toen onze dochter, die een managementfunctie in de banksector vervult, me vroeg hoe de natuur en een natuurcoach iets kunnen betekenen voor beter werkende teams voelde ik meteen de pittige uitdaging. Dat de natuur ontspant, rust en inspiratie brengt weten gelukkig al heel wat mensen.

 

Onlangs las ik in interviews met Nathalie Meskens en Will Tura dat zij enorm genieten van het bos waar ze naast wonen en waar ze geregeld gaan wandelen en joggen. Beide coryfeeën uit de showbizz beschrijven de magische momenten als ze oog in oog staan met een ree of een hert en hoe noodzakelijk dat meditatief natuurmoment voor hen geworden is om geïnspireerd te blijven.

Maar hoe weldadig is de natuur voor teams? En op welke manier kan je als coach voor hen de natuur inzetten?

De natuur biedt een mooie spiegel om inzicht te krijgen in onszelf en onze kwaliteiten en ook om antwoorden te vinden op vraagstukken die in ons leven aan de orde zijn. Naast individuele spiegelwerking kan de natuur ook een spiegel zijn voor teams en organisaties. De natuur biedt prachtige voorbeelden van samenhang (ecosystemen), samenwerking (dieren), groei en verandering (bomen, planten, seizoenen), processen (waterstromen), synergie, structuren enz.

Het werken met metaforen en symbolen uit de natuur kan in de eerste plaats door stil te staan bij wat je onderweg tegenkomt. Zelfs het weer kan boeiende inzichten opleveren. Hoe gaat de groep daarmee om? Gebeurtenissen onderweg kunnen een bron van inzichten vormen en bieden aanknopingspunten om naar je vraagstuk of probleem te kijken.

 

In de natuur leer je ook je beperkende overtuigingen en patronen kennen en je vrijer voelen. Wat overblijft is authenticiteit: echt en daardoor betrouwbaar. Natuur is daarvan één groot voorbeeld. Alles is wat het is.

“Wat mij altijd weer treft in het landschap is de volmaakte waarheid. Zie je een eik, dan kun je er donder op zeggen dat het een eik is. Het is geen iep die zich aanstelt als eik. Er is geen gekunsteld decorum, geen onechtheid, geen verkleedpartij, geen aangeleerd gedragspatroon en geen pose die intimidatie van andere eiken beoogt. Nee, de eik is eik en zo gedraagt hij zich ook. De eik is eik, zoals de boterbloem boterbloem is. Dat is de waarachtigheid in de natuur…”

Toon Hermans

Metaforen uit de natuur zoals dieren en bomen werken heel krachtig omdat ze eenvoudig en beeldend zijn.

 

Laat ons eens kijken naar het fenomeen van een spreeuwenzwerm. De spreeuwen bewegen volgens zelfregulatie die uiterst complex is. Ze lijken met gemak de afstand aan te houden ten aanzien van de vogels rondom hen, zelfs wanneer ze met hoge snelheid koersveranderingen ondernemen. Dit geeft het effect van het wervelen, waarbij een groep zich lijkt te gedragen als één geheel.

 

Wat maakt dat die groep spreeuwen zo goed samen werkt, zonder leider dan nog wel? Het enige dat we weten is dat elke spreeuw eenvoudig spreeuw is, dat ze in verbinding zijn en samen werken aan een gemeenschappelijk doel, bv. het ontwijken van een vijand.

 

Hoe weten we of die principes ook werken bij mensen, teams en organisaties? Ik zocht en vond een uitstekend voorbeeld bij het bedrijf Schoenen Torfs.

In zijn boek “Werken met hart en ziel” licht Wouter Torfs een tip van de sluier. Hij leidt het bedrijf bestaande uit 73 winkels in België. Dit jaar werd het voor de zesde keer uitgeroepen tot “Beste werkgever van het land” terwijl het de omzet verviervoudigde in 10 jaar tijd.

Het mooie is dat de rationele cijfers behaald worden op een menselijke manier. Woorden als authenticiteit, kwetsbaarheid, fun en verbinding vormen de bouwstenen tot wat hij noemt een “Great Place to Work”.

 

Uit zijn verhaal leren we dat mensen die helemaal zichzelf kunnen zijn en zich welkom voelen zoals ze zijn binnen het team, hun potentieel volledig benutten. Ze zijn gemotiveerder en gelukkiger. Zichzelf zijn betekent weten waar je talenten liggen en wat je beperkingen zijn. Het heeft te maken met zelfkennis en acceptatie.

"Don’t be scared to present the real you to the world,

Authenticity is at the heart of success."

Chiqui Cartagena

Streven naar goedkeuring van de anderen of perfectie om erbij te horen zijn voorbeelden van struikelblokken die toegang tot het team belemmeren. We horen er pas echt bij als we ons eigen authentieke, kwetsbare en imperfecte zelf accepteren en laten zien. Het tonen van kwetsbaarheid leidt naar verbinding. Oog hebben voor onze eigen behoeften en die van anderen vormt een essentiële voorwaarde die verbinding tot stand brengt.

 

Als jij de behoeften van de andere ziet en aanvaardt en vice versa, dan ontstaat verbinding. Na verloop van tijd ontdekken we op een bijna magische manier, dat we ons hele wezen naar het werk meenemen en het leven leiden waar we de hele tijd naar verlangd hebben.

In de natuur is wederzijdse afhankelijkheid of synergie het centrale principe van elk levend ecosysteem. Alles beïnvloedt elkaar. Als je een tak oplicht of een steen verwijdert, gaat er een wereld voor je open. Alles is geordend zoals dat het beste is voor de natuur. Pissebedden ruimen het oude hout en verdorde bladeren op. In een mierenkolonie heeft elke mier een eigen taak en niemand stoort een ander.

 

Tot synergie komen in organisaties of teams lukt alleen door te focussen op wat mensen onderling verbindt en door dit vervolgens te verbinden met het doel van de organisatie. Zo wordt de organisatie een opwindend dynamisch geheel, een levend systeem dat een explosie van creativiteit mogelijk maakt.

"Wanneer mensen eenmaal hebben ervaren wat synergie kan betekenen, zijn ze voorgoed veranderd. Vanaf dat moment kennen ze de mogelijkheden van een dergelijk geestverruimend avontuur."

Stephen Covey

Wil je meer bevlogenheid in je team? Een inspirerende natuurwandeling kan je op weg helpen.

Voor meer informatie stuur je mij jouw gegevens via het contactformulier.

 

 

Marleen