Verfrissende bries 6

©2018 Natuurgewijs.be

alle rechten voorbehouden

 

 

Wandel je slim.

Wat kan jij van Einstein leren?

Met de recente ontdekking van de zwaartekrachtgolven kwam het strafste brein ooit nog eens in de actualiteit. Na honderd jaar is de wetenschap erin geslaagd om de door Einstein voorspelde zwaartekrachtgolven ook effectief waar te nemen. Maar wat is toch het geheim achter die genialiteit van Einstein?

Een compleet wetenschappelijk onderzoek op het functioneren van de hersenen van Einstein was na zijn dood helaas niet geheel mogelijk. We onthouden echter wel dat het hoopje hersenen onder de beroemde haardos minder dan gemiddeld woog. Het enige wat met zekerheid kon worden vastgesteld is dat door het ontbreken van een bepaalde groeve de hersencellen sneller met elkaar konden communiceren. Ook dat de twee hersenhelften beter met elkaar verbonden waren wat wijst op een beter samenspel tussen logica en creativiteit. (De Morgen 13/02)

Ik moest meteen denken aan de uitspraak van Albert Einstein “de benen zijn de wielen van de creativiteit”. Al wandelend kreeg Einstein immers intuïtief zijn meest briljante inzichten, en wandelen deed hij vaak. Ook andere wetenschappers en Nobelprijswinnaars beweren dat onze intuïtie van doorslaggevende betekenis is voor het verkrijgen van nieuwe inzichten. Met logica kan je bewijzen aanvoeren maar geen nieuwe inzichten opdoen. Eén en ander speelt zich natuurlijk af in ons onderbewuste. Een probleem of vraagstuk dat ons bezighoudt sluimert op de achtergrond tot de oplossing zich plots aandient, helder en logisch.

Ook al zijn de meesten onder ons geen wetenschappers, toch worden ook wij dagelijks geconfronteerd met vaak moeilijke vraagstukken en problemen, met beslissingen en afwegingen. We hebben er dus alle belang bij om niet alleen onze linker hersenhelft, die van het logisch denken, maar ook onze rechter hersenhelft, die van het intuïtief denken, aan te spreken. Onze innerlijke wijsheid ligt immers op het kruispunt van links en rechts.

Hoe doe je dat, je intuïtie aanspreken?

Hoe krijg je toegang tot je innerlijke wijsheid?

Hoe meer problemen, hoe voller ons hoofd: piekergedachten die je niet meer loslaten, slapeloze nachten met als gevolg nog meer problemen. Zelfs zonder grote problemen zijn mensen geneigd om voortdurend na te denken over het verleden, te interpreteren en te beoordelen of zich zorgen te maken over de toekomst. Dit alles speelt zich af in ons bewuste denken of de linker hersenhelft. Zo gaan we voorbij aan wat er in het heden te beleven valt. Zo is er ook geen ruimte voor intuïtieve inzichten en creativiteit.

Willen we het rationele raderwerk in ons hoofd opzij zetten, moeten we dus een manier vinden om volop in het hier en nu te zijn met lichaam en geest. Bewegen is een eerste stap omdat we door fysiek te bewegen ook mentaal en emotioneel in beweging komen. Je komt uit je hoofd en door je aandacht te verschuiven naar je zintuiglijke gewaarwording kom je in het hier en nu en dat geeft je ruimte voor intuïtie.

Wandelen in de natuur is de manier bij uitstek om ons denken opzij te zetten en onze zintuigen volop te gebruiken. Dat brengt ons meteen in het hier en nu en laat ons toe te genieten van wat is. Bovendien reikt de natuur symbolen aan die ons inzichten geven en onze intuïtie versterken.

De natuur prikkelt je zintuigen

Al wandelend brengt de prille voorjaarszon mij steevast naar het gedicht “Februarizon” van Paul Rodenko wiens verzen voor mij pure nostalgie zijn. Ik leerde het gedicht kennen in de middelbare school maar ik deel het hier graag omdat het een prachtig voorbeeld vormt van zintuigelijke sensaties in dit seizoen.

 

Februarizon

 

Weer gaat de wereld als een meisjeskamer open

het straatgebeuren zeilt uit witte verten aan

arbeiders bouwen met aluinen handen aan

een raamloos huis van trappen en piano’s.

De populieren werpen met een schoolse nijging

elkaar een bal vol vogelstemmen toe

en héél hoog schildert een onzichtbaar vliegtuig

helblauwe bloemen op helblauwe zijde.

 

De zon speelt aan mijn voeten als een ernstig kind.

Ik draag het donzen masker van

de eerste lentewind.

 

Paul Rodenko

 

Is een individueel natuurcoach-programma iets voor jou? Of zou je het iemand warm willen aanbevelen? Meld je dan aan op de website of mail naar marleenvanpuyvelde@natuurgewijs.be, tel 0486/41.36.58.

Verfrissende bries 6