20160403 Lentewandeling

©2018 Natuurgewijs.be

alle rechten voorbehouden

 

De natuur geeft energie en inspireert in elk seizoen

Voorjaarsmoe en lusteloos?

De natuur ademt levenskracht

 

Voor onze inspirerende seizoenswandeling kiezen we voor een boeiend en gevarieerd natuurgebied in de Rupelvallei. Een heerlijke lenteweertje lokt 19 wandelaars naar de plaats van afspraak. Vanop de Rupeldijk worden we al meteen verwelkomd door de wit getooide sleedoorn en het goud van de mannelijke wilgenkatjes. De berm is paars gekleurd door een breed uitgespreid tapijt van hondsdraf. In het voorjaar hebben de blaadjes immers eveneens een paarse gloed wat de kleur nog intenser maakt. De natuur ademt levenskracht en wij wandelaars voelen ons er met lichaam en geest helemaal mee verbonden.

Van stort naar dierenparadijs.

 

Een hek geeft toegang tot het Broek De Naeyer dat eigendom is van de provincie Antwerpen.

Het is een voormalig fabrieksterrein van de papierfabriek De Naeyer die deze terreinen gebruikte als stortplaats en retentiebekken van afvalwaters. Momenteel is het een waardevol laagveengebied met vijvers en moerassen en door de vele waterpartijen bijzonder vogelrijk.

Het meest opmerkelijk is één van de grootste broedkolonies Aalscholvers, met ongeveer 100 nesten.

Er wonen ook enkele beverfamilies en er is zelfs al een otter gespot.

Tot midden vorige eeuw was de bever zo goed als verdwenen, zeker door de slechte waterkwaliteit (onze rivieren waren toen nog open riolen) maar ook mocht de bever net als vis als vastenspijs dienen. Vanaf de jaren vijftig werden de bevers geherintroduceerd en sedertdien verspreiden ze zich opmerkelijk goed.

We laten ons verrassen door enkele beversporen en leren intussen wat over zijn levenswijze.

Indrukwekkende broedkolonie Aalscholvers

 

Onderweg naar de vogelkijkhutten merken we naast de typische zang van vele tjiftjaffen ook die van de zwartkop. De zomergasten zijn dus volop aan het terugkeren. Zelfs meerdere vlindersoorten verrassen ons onderweg; het citroentje, dagpauwoog, koolwitje en een blauwtje.

Vanuit de vogelkijkhut “De visarend” tref je rechts de aalscholverkolonie. Je hoort en ziet in heel wat nesten kleintjes bedelen om eten.

Typisch is de witte dijvlek in het broedseizoen die tot eind juni duurt. Deze vogel die behoort tot de pelikaanachtigen heeft nog meer bijzondere kenmerken: hij droogt zijn verenpak met wijd gespreide vleugels. Hij heeft immers geen vetklieren om zijn verenkleed waterdicht te maken. En neen, dit is geen foutje van de natuur. Ze moeten immers diep kunnen duiken, zonder teveel opwaartse druk door de lucht tussen de donsveren.

De Biezenweiden

 

Via een berkenstruweel wandelen we naar de Biezenweiden dat dan weer eigendom is van Natuurpunt.

Waar dit gebied vroeger hoofdzakelijk uit weilanden bestond is het nu hoofdzakelijk bebost. Je vind hier en daar nog restanten zoals de slotenstructuur, knotwilgenrijen en enkele hooilanden. We laten ons vergezellen door gevarieerde vogelzang en worden vrolijk van het vele speenkruid dat de wegbermen tooit. De talrijke pollen biezen of russen verklappen hoe nat deze gronden wel zijn.

 

Om alle zintuigen aan te spreken en de lente helemaal te laten doordringen worden de wandelaars uitgenodigd tot een stiltewandeling. We hebben aandacht voor datgene wat ons opvalt en raakt want dat zegt ook iets over onze innerlijke natuur.

 

Herboren worden

 

Net als de natuur voelen mensen na een lange donkere wintertijd ook iets ontwaken. We ervaren nieuwe impulsen en inzichten. Er nestelt zich iets ook nieuws in ons bewustzijn. Je kunt je afvragen wat er in je leven klaar zit om uit te breken, misschien een nieuwe weg, een andere manier van denken en voelen of van kijken en luisteren? Je vindt een eigen manier om in het leven te staan, je leven te verdiepen.

Lenteritueel

 

Als afsluiter staan we stil bij het lentefeest dat in alle tijden en culturen werd gevierd als:

- Natuurfeest: we vieren het ontluiken van nieuw leven in de natuur.

- Feest van de hergeboorte: het oude loslaten en nieuwe inzichten ontwikkelen of beginnen aan een nieuwe fase. Een stukje herboren worden.

 

Bij dit feest gaven onze voorouders elkaar eieren als geschenk. Gekleurde en versierde eieren zijn van alle tijden. In sommige culturen schonken de mensen rood geschilderde eieren met daarop een wens geschreven.

 

In plaats van beschilderde eieren met een wensboodschap, worden de wandelaars getrakteerd op chocolade eitjes en natuurkaartjes met op de achterzijde een wensboodschap. Benieuwd of deze individuele boodschappen voor inspiratie hebben gezorgd.

 

Lentewandeling Broek De Naeyer – Biezenweiden op 3 april 2016